Nhãn dính Chữ nhật

  55mm x 84mm hoặc 76.2mm x 101.6mm

  Chất liệu vinyl bền chắc

  Theo 50 con

  Điền tên bạn ở đâu đó bằng nhãn chữ nhật

  • Chọn kích thước nhỏ hoặc lớn
  • Nhãn được in trên chất liệu vinyl bền
  • Bền trong nước, khó rách – có thể viết lên
  • Cứng cõi (nhiều người thích dùng làm nhãn địa chỉ hoặc nhãn sản phẩm)

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...