Nhãn dính Đóng tập

Nhãn Mini nhưng Maxi khi chạm

  • Kích thước nhỏ 22mm x 22mm
  • Đóng thành cuốn có thể bỏ túi
  • Nhãn đã được bế sẵn
  • Bạn dán nó vào những nơi có thể để làm thương hiệu tức thời
Call Now Button