Nhãn dính Tròn

  Đường kính 38mm hoặc 76.2mm

  Chất liệu Vinyl bền nước, chắc chắn

  Theo 12 con

  Tùy chọn 2 bế tròn

  • Chọn kích thước nhỏ hoặc lớn
  • Nhãn được in trên chất liệu vinyl bền
  • Bền trong nước, khó rách
  • Lý tưởng cho sản phẩm, đóng gói, nhãn các loại (hoặc dán bất cứ bề mặt nào phù hợp)

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...