Nhãn Hàng & Decal

Decal là loại nhãn được tráng sẵn lớp keo và có lớp giấy đế bảo vệ, sau khi lột lớp đế, nhãn được đè nhẹ dính vào bề mặt sản phẩm.

  • Hình dạng vuông, tròn
  • Kích thước lựa chọn: 3x3cm; 3,5x3.5cm; 4x4cm; 4.5x4.5cm; 5x5cm; 5.5x5.5cm; 6x6cm; 6.5x6.5cm; 7x7cm.
  • In 1 mặt, giấy có đế dán keo
  • Bế vuông thẳng hoặc bo góc