Poster Ảnh

  • Giấy ảnh chuyên nghiệp chất lượng cao
  • In lên đến 12 màu có thể mô phỏng được không gian màu RGB lớn nhất hiện nay
  • Khi in ảnh có thể được cơi nới bằng công cụ đặc biệt để bảo đảm chất lượng ảnh in ra.
Call Now Button