Standee cắt theo hình

Dùng biển hiệu cắt viền, standee mô hình để tạo hiệu ứng cao trong quảng cáo.

  • In cao cấp trên vinly bồi formex tạo độ đứng
  • Bền màu trong nhà 5 năm, ngoài trời 3 năm
  • Thân thiện môi trường
  • Miễn phí Chân dựng nghiêng trong nhà.

You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

Launching image editor...