Tập ghi chép

Hoàn hảo kèm đi công tác

Tập ghi chép nhẹ cho mỗi những suy nghĩ thoáng qua của bạn

Giữ suy nghĩ của bạn ở đó. Tập ghi chép của chúng tôi bìa mềm, bạn sẽ không bao giờ quên những khoảng khắc chợt đến. Bạn bạn chọn ruột kẻ dòng hoặc chấm bi, bìa 6 màu để chọn theo sở thích.

Call Now Button