Thẻ Ghi chú Tỏa sáng

105mm x 148mm | 600gsm
Rất đẹp và dày. Bao thư miễn phí kèm theo.

Theo 10 tấm

Thẻ ghi chú cá thể hóa gây sự cân nhắc

Độ dày ấn tượng, Bưu thiếp tỏa sáng làm từ 4 lớp giấy mỹ thuật. Với cấu tạo đặc biệt đẹp, chưa có ấn phẩm nào đẹp hơn. Bề mặt tự nhiên giàu cảm xúc. Là sự cam kết để lời cảm ơn của bạn thêm ý nghĩa.

  • Bề mặt tự nhiên không cán phủ
  • Bạn có thể chọn 8 màu sọc giữa 
  • Định lượng 600gsm, rất dày tạo điểm chạm sâu sắc hơn
Call Now Button