Thiệp Chúc mừng

105 x 148mm | Giấy 300gsm chuyên dụng

Theo 50 tấm

Bảo tồn giá trị Thiệp Chúc mừng

Thiệp cảm ơn, mừng sinh nhật để người nhận phản hồi “bạn thật tuyệt” – một thiệp được cá thể hóa mang lại sức sống riêng. Bạn có thể tự thiết kế tấm thiệp đẹp hay dùng mẫu của chúng tôi, rồi cá thể hóa với thông điệp riêng.

Call Now Button