Tờ rơi A5

  148mm x 210mm – 3 loại giấy chọn

  Theo 50 tờ

  Canvas lớn cho khuyến mại và sự kiện

  • Nhiều không gian hơn để bán hàng
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn

  You can use our image editor to adjust the size and colors of your image

  Launching image editor...