Tờ rơi A5

148mm x 210mm – 3 loại giấy chọn

Theo 50 tờ

Canvas lớn cho khuyến mại và sự kiện

  • Nhiều không gian hơn để bán hàng
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
Call Now Button