Tờ rơi A6

105mm x 148mm – 3 loại giấy chọn

Theo 50 tờ

Tờ rơi nhỏ, điểm chạm lớn

  • Nâng cao sự chú ý trong một sự nhỏ
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
Call Now Button