Tờ rơi DL

99mm x 210mm – 3 loại giấy chọn

Theo 50 tờ

Dạng rack, bỏ vừa bao thư

  • Khổ phổ biến để trình diễn
  • In nhiều màu cả hai mặt
  • Nhiều mẫu thiết kế để bạn chọn
  • Có 3 loại giấy cao cấp và hiệu ứng bề mặt để bạn chọn
Call Now Button