Tờ rơi Nâng cao

Giấy 230/250gsm (matt/gloss)

Theo 50 tờ

Tờ rơi chất lượng cao tạo khác biệt

Bề mặt matte hay bóng, Tờ rơi Nâng cao luôn tạo ấn tượng lớn.

  • Cảm giác tinh tế cho điểm chạm sâu sắc hơn.
  • Bạn chọn 2 bề mặt
  • Bóng làm màu sắc rực rỡ
  • Matte trông tự nhiên và nghệ thuật
  • Bạn chọn 5 kích thước Tờ rơi
Call Now Button