Voucher, Phiếu Quà Tặng

Voucher, Phiếu Quà Tặng

Voucher là một dạng phiếu hoặc mã mua hàng, có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định mà nhà cung cấp tung ra trong khi mua hàng hoá, dịch vụ của ngành hàng đó.

  • Kích thước: 18x7cm, 21x9cm
  • Giấy bristol 300gsm