Sổ tay - Tập ghi chép.
Mở ra muôn ý tưởng.

Giấy êm, mượt. Có thể làm theo đặt hàng. Thành phẩm đẹp. Chúng mang lại nhiều niềm vui cho người dùng.

Sổ tay - Tập ghi chép

Sổ tay và Tập ghi chép đa màu sắc sẵn sàng cho nhiều ý tưởng mới của  bạn.

Sổ tay Bìa cứng

 • Đóng mở phẳng kiểu Thụy Sĩ
 • 176 trang định lượng, giấy dày chuyên
 • dụng kẻ dòng hoặt điểm chấm.
 • 2 tờ lót giấy đồng màu
 • Bìa vải cap cấp 8 màu chọn
 • Kích thước 130 x 207 mm

Tập ghi chép

 • Chọn kẻ dòng hoặc điểm chấm
 • 64 trang ruột giấy chuyên dụng
 • Sổ nhẹ, gáy kim vuông
 • 2 tờ lót giấy đồng màu
 • Bìa mềm 8 màu chọn
 • Kích thước 130 x 207 mm

Sổ tay đặt riêng

Tạo câu chuyện về thương hiệu của bạn bằng sổ tay đặt riêng độc đáo.

Sổ tay Bìa cứng In toàn bìa

 • Bìa in toàn bộ màu, gáy, trước, sau
 • Tờ lót trước dày bạn có thể in lên luôn
 • 16 trang giấy màu gữa không kẻ
 • 160 trang ruột giấy chuyên dụng kẻ dòng

Sổ tay Bìa cứng Vải

 • Bìa vải 6 màu chọn
 • Bìa vải ép 4 màu kim tùy chọn
 • 16 trang giấy màu gữa không kẻ
 • 160 trang ruột giấy chuyên dụng kẻ dòng

Tập ghi chép Tùy biến

 • Tập nhẹ, linh động 8 màu chọn
 • Bìa ép 4 màu kim tùy chọn
 • 4 trang màu giữa không kẻ dòng
 • 60 trang ruột giấy chuyên dụng
Call Now Button