THÀNH PHẨM SAU IN

Dập nổi – Bế nổi

Ép kim

Phủ UV định vị

Cấn giữa – Cấn răng cưa

Bo góc

Đóng cuốn

Bế demi

Cán màng

Bồi nhiều lớp