Thiệp - Thẻ đặt riêng

Sẵn sàng cho những ý tưởng lớn của bạn

Thiệp thẻ sang trọng, chắc chắn cho thẻ quà tặng, menu và hơn nữa.

Khi thiệp thẻ cá nhân hóa. Mọi việc đều có thể.

Biến Bưu thiếp thành menu lôi cuốn, Danh thiếp thành mặt sau trang sức hay thiết kế thẻ VIP có thể đóng dấu. Bạn có thể mang tất cả ý tưởng của mình để in trên các loại thiệp thẻ.

Và nhờ vào In màu vô cực, bạn có thể tạo một bộ gồm rất nhiều món với từng thiết kế hoàn toàn khác nhau. Tất cả ấn phẩm đều được in nhiều màu trên giấy cao cấp. Với thành phẩm đầy thẩm mỹ, bạn có thể thiết kế những món chỉ dành riêng cho mình và đúng nhu cầu sử dụng.

Thiết yếu cho Kinh doanh

Thiệp thẻ đặt riêng cho Kinh doanh. Đặc biệt riêng cho kinh doanh của bạn (Bởi những món dưới là là phù hợp nhất.)

Danh thiếp

Với giấy dày và hiệu ứng thành phẩm đặc biệt. Chúng tự giới thiệu bạn.

Thẻ Khách hàng Trung thành

Được in trên giấy dày cao cấp để đóng dấu nhiều lần.

Thiệp hẹn

Đôi khi quên, không nhớ hẹn. Bạn dùng thiệp này.

Thẻ Thay đổi Địa chỉ

Khi bạn thay đổi địa chỉ, bạn dùng món này để gởi đi.

Quà tặng & Thưởng

Cá nhân hóa Thiệp, Thẻ cùng khách hàng của bạn.

Thiệp Cảm ơn

Lòng biết ơn thường khó thấy. Bạn làm điều này để khách hàng thấy.

Phiếu Quà tặng

Thẻ Quà tặng thường chán ngắt? Không hề, khi bạn in ra thì nó khác lắm.

Thẻ Treo Quà tặng

Chỉ một miếng Thẻ nhỏ, cùng một lỗ mang lại ý nghĩa lớn cho món quà bạn tặng.

Thẻ trao Trân trọng

Bạn không coi thường sự hân hạnh với ba chữ “Rất trân trọng”

Kế hoạch cho Sự kiện

In theo như cầu sữ giúp bạn sẵn sàng cho ngày lớn lao. Hay một ngày nhỏ nào đó.

Poster A4

Kích thước hoàn hảo cho các điểm chạm, Poster A4 luôn là chọn lựa.

Lịch trình Sự kiện

Tự hội thảo đến đám cưới, lễ kỷ niệm, mọi dịp trong năm.

Menu

Khi có tiệc tùng thậm chí xe thực phẩm đến, nó cần có menu.

Thẻ Tên

Biết “ai là ai”, bạn thu gọn nội dung bằng Thẻ.

Thiệp Ngày đáng nhớ

In ra giấy sẽ làm ngày đáng nhớ của bạn không thể quên.

Thiệp Thay đổi ngày

Thay đổi diễn ra vào giờ chót. Bạn viết ngay cho khách, họ cảm kích bạn.