Lịch trình Sự kiện

In hai mặt nhiều màu cho các Lịch trình Sụ kiện.

Hãy quên việc sụ kiện, chương trình không thấy lịch trình đâu!

Thiết lập kế hoạch trò chơi với Lịch trình Sự kiện được tùy biến. Từ hội thảo cho đến chương trình cưới, những sự kiện cuối trong năm. Dùng các mẫu thiết kế sẵn để tùy biến lại. Bạn có thể dùng In màu vô cực để tạo lô 50 tấm với thiết kế hoàn toàn khác nhau. Co năm kích thước để bạn chọn.

Tờ Lịch trình theo Kích thước

Với nhiều kích thước dành riêng cho từng sự kiện, khuyến mại, bất cứ việc công việc gì!

Tờ rơi A6

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Đặt in Tờ rơi A6
Tờ rơi Vuông

120mm x 120mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Đặt in Tờ rơi Vuông
Tờ rơi DL

99mm x 210mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Đặt in Tờ rơi DL
Tờ rơi A5

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Đặt in Tờ rơi A5
Tờ rơi A4

210mm x 297mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Đặt in Tờ rơi A4

Mẫu thiết kế tham khảo

Dùng mẫu Lịch trình sẵn của chúng tôi bạn có thể tự tùy biến.