Phiếu Quà tặng

Phiếu giấy dày, in cả hai mặt.

Bạn chuyển sang địa chỉ mới?

Bạn chuyển đến chỗ mới? Bưu thiếp của của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với thông báo chuyển địa chỉ. Bạn chọn một trong số kích thước để thiết kế. Bưu thiếp của chúng tôi được in và dùng giấy chất lượng cao làm cho thiệp thông báo đổi địa chỉ của bạn không thể không gây ấn tượng.

Bưu Thiếp Theo Kích Thước

Bưu Thiếp giờ đây đã đa dạng kích thước

Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Bưu thiếp Vuông

120mm x 120mm

Bưu thiếp DL

210mm x 99mm

Bưu thiếp Trung

127 mm x 177.8 mm

Bưu thiếp A5

148 mm x 210 mm

Call Now Button