Thẻ Tên

Nhãn dính Chữ nhật, chất liệu Vinyl dùng làm Thẻ tên.

Cá nhân hóa Thẻ tên cho các sự kiện công việc.

Gia tăng gia vị cho sự giới thiệu trong công việc bằng các Thẻ Tên được tùy biến. Khi làm hội chợ hay team building, Thẻ Tên giúp bạn xây dựng mối quan hệ lâu dài. Được in trên chất liệu Vinyl, bạn có thể viết lên. Thêm vào đó bạn có thể tạo lô 50 thẻ với thiết kế hoàn toàn khác nhau.

Một số mẫu Thẻ tên

Dùng mẫu thiết kế độc đáo của chúng tôi, bạn có thể tùy biến.

Call Now Button