Thẻ trao Trân trọng

Gởi thông biết ơn riêng tới khách hàng của bạn bằng Thẻ trao Trân trọng.

Với những Sự Trân Trọng

Gởi thông điệp biết ơn riêng được cá nhân hóa tới khách hàng của bạn bằng Thẻ trao Trân trọng.

Được in trên giấy cao cấp tạo cảm xúc tốt là một cách nhấn mạnh thương hiệu của bạn.

  • Với In màu vô cực – bạn có thể in 50 thiết kế khác nhau trong từng lô – hoàn toàn MIỄN PHÍ thiết kế.
  • Giấy không cán phủ giúp bạn có thể gởi thông điệp bằng viết tay
  • Giấy định lượng 170gsm
  • Thẻ trao Trân trọng kích thước: 99mm x 210mm

Thêm sự chạm được cá nhân hóa bằng Thẻ trao Trân trọng

Nó là một điểm nhỏ thêm vào để lưu lại việc nhớ. Bạn nên vượt qua sự bình thường bằng thông điệp viết tay cái nhân “Với sự trân trọng” là cách làm dịch vụ khách hàng, bạn yên tâm nó mang lại cảm xúc sau chót.

Một số mẫu Thẻ Trao Mừng

Call Now Button