Thiệp cảm ơn

Giấy cao cấp, in nhiều màu hai mặt, là Bưu thiếp Cảm ơn.

Cá nhân hóa Thiệp để không bị trùng lắp.

Nói lời cảm ơn đặc biệt bằng thiệp in ra thật độc đáo. Bạn có thể chọn nhiều mẫu thiết kế để tùy biến riêng, hoặc bạn có thể upload file đã có sẵn. Ấn phẩm làm từ giấy cao cấp, in chất lượng vượt trội thị trường là tiêu chuẩn của chúng tôi.

Thiệp Cảm Ơn theo Kích Thước

Bạn chọn các Bưu thiếp theo kích thước làm  thay tnooji dung làm Thiệp Cảm Ơn

Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Bưu thiếp Vuông

120mm x 120mm

Bưu thiếp DL

210mm x 99mm

Bưu thiếp Trung

127 mm x 177.8 mm

Bưu thiếp A5

148 mm x 210 mm

Call Now Button