Thiệp mời. Bạn gởi nó đi.

Làm Thiệp mời cho những dịp, sự kiện của năm bằng Kim Vàng, Kim Bạc hay giấy rất cứng.

Thiệp mời theo Giấy và Hiệu ứng

Làm Thiệp mời từ giấy cao cấp, đầy thẩm mỹ cho với hiệu ứng đặc biệt.

Thiệp mời Nguyên bản

 • Giấy dày 330-350gsm
 • Giấy cao cấp “cảm xúc tốt” của chúng tôi có tráng phủ matt hoặc bóng
 • Chọn tráng phủ một hoặc hai mặt
 • Bạn có thể viết trên mặt không tráng của Bưu Thiếp

Thiệp mời Siêu hạng

 • Giấy dày 350–400gsm
 • Bưu thiếp chạm êm như lụa, cứng, bền chắc
 • Lớp cán phủ chạm mềm, êm, giữ màu sắc tốt không chói
 • Khách hàng chắc chắn sẽ giữ những Bưu Thiếp này

Thiệp mời Tỏa sáng

 • Giấy dày 600gsm
 • Giấy cao cấp từ Italy
 • Chọn 8 chỉ màu lót giữa
 • Bề mặt không tráng phủ
 • Bạn có thể viết lên cả hai mặt
 • Dùng những dịp bạn cần tạo ấn tượng

Thiệp mời Kim

 • Giấy dày 350–400gsm
 • Ép kim Vàng và Bạc nổi
 • Giấy bề mặt mềm, bền chắc.
 • Ép kim lên một hoặc hai mặt với chi phí không đổi
 • Làm thương hiệu của bạn lóng lánh

Thiệp mời theo Kích Thước

Thiệp Mời giờ đây đã đa dạng kích thước

Thiệp mời Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Thiệp mời Vuông

120mm x 120mm

thiệp mời khỏ DL
Thiệp mời DL

210mm x 99mm

Thiệp mời Trung

127 mm x 177.8 mm

Thiệp mời A5

148 mm x 210 mm

Call Now Button