Thiệp Ngày đáng nhớ

Dày, in nhiều màu hai mặt. Là Bưu thiếp Ngày đáng nhớ.

Những Ngày đáng nhớ thật độc đáo.

Hãy để mọi người xem Ngày đáng nhớ của bạn theo cách riêng của mình. Bạn có thể dễ dàng tạo loại thiệp này với 123in. Bạn có thể chọn nhiều mẫu thiết kế sẵn hoặc upload hình, thiết kế của bạn riêng, rồi chọn kích thước phù hợp. Giấy, chất lượng in cao cấp là tiêu chuẩn.

Thiệp theo Kích Thước

Bạn chọn các Bưu thiếp theo kích thước làm  thay tnooji dung làm Thiệp Ngày đáng nhớ

Bưu thiếp Nhỏ (A6)

105mm x 148mm

Bưu thiếp Vuông

120mm x 120mm

Bưu thiếp DL

210mm x 99mm

Bưu thiếp Trung

127 mm x 177.8 mm

Bưu thiếp A5

148 mm x 210 mm

Call Now Button