Tờ rơi
Sáng tạo với Tờ rơi

Bạn có thể chọn giấy chất lượng cao và thành phẩm đẹp.

Tờ rơi theo Giấy

Mỗi khi bạn làm những chiến dịch lịch sử hay những sự đặc biệt nào đó.

Giấy Thiết yếu

 • Định lượng giấy 170gsm
 • Đạt hiểu quả cao, lâu dài trong khuyến mại
 • Giấy trắng tinh không vế ố
 • Giấy không tráng phủ, có thể viết lên

Giấy Nâng cao

 • Định lượng giấy 250gsm
 • Phủ bóng, phủ matt
 • Cảm xúc đặc biệt

Giấy Ánh kim

 • Định lượng giấy 300gsm
 • Mặt giấy ánh kim
 • Cuốn hút mắt nhìn, màu sắc như bật khỏi tờ rơi
 • Rất ấn tượng, phản ánh chất lượng
 • Dùng cho các sự kiện đặc biệt

Tờ rơi theo Kích thước

Với nhiều kích thước dành riêng cho từng sự kiện, khuyến mại, bất cứ việc gì!

Tờ rơi A6

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Tờ rơi Vuông

120mm x 120mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Tờ rơi DL

99mm x 210mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Tờ rơi A5

105mm x 148mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Tờ rơi A4

210mm x 297mm
Với các chọn lựa giấy Thiết Yếu, Nâng cao, Ánh Kim

Call Now Button